Hva er håndball uten dommere?

Hva er håndball uten dommere?

Vi ønsker velkommen dommere på alle nivå. Vi trenger deg uansett om du vil dømme mange eller få kamper. Kontakt oss på dommer@pocketvalleycup.no

- Det er lett å se på dommerne som motstandere istedenfor de som skal lede og sørge for rettferdighet i spillet. Avgjørelser skal tas i løpet av en brøkdel av et sekund, mens vi spillere, trenere og publikum har bedre tid til å tenke over situasjonene. Det bør utvises større respekt og ydmykhet fra alle kanter, og alle må satse mer bevisst på dommerutvikling. Da først kan vi nå et felles mål om rettferdighet og underholdende håndballkamper.

Dette ønsker Pocket Valley Cup å ha høyt på agendaen. Dommerne skal ha like mye fokus, instruksjon og idrettsglede som spillerne - det skulle bare mangle

shutterstock_1179275977.jpg