top of page
Hva er håndball uten dommere?

Vi ønsker velkommen til alle dommere

Her er årets dommeroppsett

Skriv inn navnet ditt i feltet dommernavn, så får du oversikt over kampene dine.

Når du kommer til hallen, henvend deg til billettør, si at du har kommet, og ta med deg konvolutt med mat-og drikkebonger. Møt opp og si hei til utvikler 15 minutter før din første kamp, og ikke forlat sekretariatet før du ser at neste dommerpar er på plass. Hjelp sekretariatet å holde tidsskjemaet. 

shutterstock_1179275977.jpg
bottom of page